Vývoj ekonomických ukazatelů společnosti

Jedním z hlavních záměrů společnosti INTER – STAV, spol. s r.o. je trvalé a stabilní zvyšování obratu zejména získáváním větších zakázek v oblasti pozemního stavitelství a provádění specializovaných prací na regeneracích a revitalizacích stávající panelové zástavby a dále prací vodoinstalatérských a topenářských.

Chceme, aby pro vykonávání všech činností prováděných pracovníky společnosti byla charakteristická korektnost, serióznost, bezúplatnost, přesnost a zákonnost, dodržování dohod, plnění dohodnutých termínů za všech okolností a systematické poznávání a vnímání potřeb zákazníka. Věříme, že striktní dodržování těchto zásad je základem budování pověsti firmy jako spolehlivého a korektního partnera. Těmto záměrům je podřízena jak obchodní politika tak i politika jakosti.

Rok 2007-2008 – 182
Rok 2008-2009
– 173
Rok 2009-2010
– 144

ÚČETNÍ OBDOBÍ  (1.5. – 30.4.)