Termíny dodávek, záruční lhůty

• stavby i jejich části realizujeme dle podmínek zadavatele díla na základě zpracovaného, projednaného a vzájemně odsouhlaseného harmonogramu výstavby

• záruční lhůty jsou poskytovány na dobu minimálně 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla