Předmět činnosti

Středisko 01 - Regenerace bytových a panelových domů

 • bytová výstavba
 • revitalizace a regenerace bytového fondu
 • opravy a zateplení fasád
 • pokládka zámkové dlažby

Středisko 02 - Zdravotechnika, ústřední topení, plynoinstalace

 • ZTI, ÚT, Plyn

Středisko 03 - Hlavní stavební výroba

 • rekonstrukce obytných domů
 • řadové a samostatně stojící rodinné domy
 • rekonstrukce administrativních budov
 • rekonstrukce benzínových stanic
 • novostavby občanských i průmyslových objektů
 • půdní vestavby
 • rekonstrukce i novostavby hal pro výrobu a služby

Středisko 04 - Střechy

 • rekonstrukce a výstavba střech
 • vlastní klempířská výroba

Středisko přípravy staveb

 • možnost zajištění technických podkladů a přípravy staveb ve fázi investičního záměru, vypracování projektu pro stavební řízení, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, vypracování realizačního projektu
 • možnost zajištění následného vybavení objektů technologickým zařízením a interiérovým vybavením

Středisko 06 – Dopravní stavby

 • silniční stavby
 • zpevněné plochy
 • komunikace
 • mostní stavby
 • betonové konstrukce
 • protihlukové stěny
 • inženýrské sítě