Brno – rekonstrukce velitelství UO, Kounicova 65
Objednatel: ČR-MO, zastoupená VUSS Brno
Investiční náklady v tisících: 34 729
Doba realizace v měsících: 10
Kontakt: Ing. Lea Olšáková, tel.: 973 445 109

Zpět