Obytný soubor Nové Majdalenky – 2. etapa
Zateplovací fasádní systém, střechy, terasy
Objednatel: PORR (Česko), a.s.
Investiční náklady v tisících: 19 000
Doba realizace v měsících: 6
Kontakt: Ing. Sobola, tel.: 543 422 063

Zpět