Výměna oken a zateplení uličních fasád budovy SČMVD v Brně, Kozí 4          
Objednatel: Svaz českých a moravských výrobních družstev
Investiční náklady v tisících: 4 400       
Doba realizace v měsících: 4
Kontakt: Ing. Petr Dolina, tel.: 542 213 244 

 

Zpět