Mikulov – G centrum“ – zařízení sociálních služeb, domov pro seniory, denní stacionář a dům s pečovatelskou službou
Objednatel: Město Mikulov
Investiční náklady v tisících: 35 345
Doba realizace v měsících: 9
Kontakt: Marcela Hrbková, tel.: 519 444 550

 

Zpět