Komplexní regenerace panelového domu Svážná 19,21
Objednatel: SMB Městská část Brno – Nový Lískovec
Investiční náklady v tisících: 11 516
Doba realizace v měsících: 4

Zpět