Rekonstrukce obj. Výstavní  17, Brno
Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Investiční náklady v tisících: 21 292
Doba realizace v měsících: 6

Zpět